ralph lauren paint

Aktualności

20 stycznia 2012

1/2012 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2012 będą przekazywane w następujących terminach:• Raport okresowy za IV kw. 2011 r. – dnia 14 lutego 2012 r.
• Raport okresowy za I kw. 2012 r. – dnia 15 maja 2012 r.
• Raport roczny za 2011 r. – dnia 12 czerwca 2012 r.
• Raport okresowy za II kw. 2012 r. – dnia 14 sierpnia 2012 r.
• Raport okresowy za III kw. 2012 r. – dnia 14 listopada 2012 r.Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu
repliki zegarków rolex