ralph lauren paint

Aktualności

Pierwsze notowanie akcji spółki ALKAL na rynku NewConnect

30 grudnia 2010

30 grudnia 2010 roku na rynku NewConnect zadebiutowała spółka ALKAL. Jest to 86 debiut w tym roku oraz 185 spółka notowana w alternatywnym systemie obrotu GPW.

Kurs na otwarciu notowań w dniu debiutu wyniósł 7,50 zł i był o 76,4% wyższy od kursu odniesienia (4,25 zł).

Raport bieżący 4/2010 – Określenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D ALKAL S.A.

29 grudnia 2010

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1437/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. określić dzień 30 grudnia 2010 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 235.295 (dwustu trzydziestu pięciu tysięcy dwustu dziewięćdziesięciu pięciu) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ALKAL S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLALKAL00027″ oraz notować rzeczone prawa do akcji na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ALKAL-PDA” i oznaczeniem „ALKA”.

Raport bieżący 3/2010 – Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji i PDA

28 grudnia 2010

Zarząd Spółki informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił Uchwałą nr 1427/2010 z dnia 27 grudnia 2010 r. wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect:

Raport bieżący 2/2010 – Wniosek o wprowadzenie akcji oraz PDA Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

27 grudnia 2010

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że w dniu 20.12.2010 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B, C, D oraz PDA serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Raport bieżący 1/2010 – Uzyskanie dostępu do systemu EBI

27 grudnia 2010

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) i w związku z tym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Idziemy na New Connect

2 grudnia 2010

Debiut na NewConnect planujemy na 4 kwartał 2010. Zakładamy, że uda nam się przeprowadzić ofertę prywatną w grudniu 2010. Będzie ona zaadresowana do zamkniętego grona inwestorów, których w najbliższych tygodniach będziemy przekonywać o atrakcyjności inwestycji w naszą spółkę.

repliki zegarków rolex