ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.

15 listopada 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za III kwartał 2011 r.

Raport bieżący 31/2011 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o istotnej wartości

2 listopada 2011

Zarząd Spółki informuje, że powziął informację o ustanowieniu na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Kalisz, zastawów rejestrowych na łączną kwotę 1.100.000 złotych. Zastawy rejestrowe zostały ustanowione na maszynach i urządzeniach oraz zapasach Spółki dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych Spółki wynikających z zawarcia umów kredytowych o wartości poniżej poziomu istotności umowy.

Raport bieżący 30/2011 -Zawarcie umowy istotnej

22 października 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11 października 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem ślusarki aluminiowej dla budynku biurowo-usługowego.

Raport bieżący 29/2011 – Zawarcie umowy istotnej

4 października 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 3 października 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem stolarki aluminiowej dla budynku biurowo-handlowo-usługowego.

Raport bieżący 28/2011 – Zawarcie umowy istotnej

15 sierpnia 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 sierpnia 2011 r. zawarł umowę nabycia nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu inwestycyjnym, położonych w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, o łącznej powierzchni 2,76 ha za cenę 1.010.000 zł netto.
Nieruchomość zlokalizowana jest na działce graniczącej z nieruchomością o powierzchni 4,82 ha o nabyciu której Spółka informowała w dniu 14 lutego br. (RB 6/2011).

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2011 r.

3 sierpnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Okresowym 26/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. , na str. 3 Raportu w Tabeli 2 Wybrane dane finansowe , błędnie określono wartość księgową na akcję oraz rozwodnioną wartość księgową, za okres objęty raportem.

Raport okresowy za II kwartał 2011 r.

3 sierpnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za II kwartał 2011 r.

Raport bieżący 25/2011 – Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

30 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport okresowy za II kwartał 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 16 sierpnia 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2011 r.

Raport bieżący nr 24/2011 – Szacunkowe przychody ze sprzedaży ALKAL S.A. za II kwartał i I półrocze 2011 roku

26 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. publikuje szacunkowe dane na temat przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w II kwartale 2011 r. oraz po I półroczu 2011 r. W celu zapewnienia porównywalności danych w raporcie uwzględniono dane za analogiczne okresy roku obrotowego 2010.

Raport bieżący 23/2011 – Otwarcie przedstawicielstwa ALKAL S.A. we Wrocławiu.

21 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje o otwarciu biura projektowo-handlowego we Wrocławiu.

Budowa struktur oddziałowych na kluczowych, lokalnych rynkach inwestycyjnych jest ukierunkowana na wzmocnienie potencjału handlowego Spółki oraz nadzoru realizowanych kontraktów istotnych.
Decyzja Zarządu Spółki jest związana w pozytywną oceną koniunktury na rynku krajowym w segmencie zaawansowanych konstrukcji szklano-aluminiowych i okładzin aluminiowych oraz polityką kontroli kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację poziomu usług obcych.

repliki zegarków rolex