ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 4/2011 -Korekta Raportu Bieżącego 3/2011 „Terminy publikacji raportów okresowych ALKAL S.A. w 2011 r.”

30 stycznia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Bieżącym 3/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. błędnie określono rok okresu sprawozdawczego w odniesieniu do raportów okresowych za II i III kwartał.

Raport bieżący 3/2011 -Terminy przekazywania raportów okresowych ALKAL S.A. w 2011 r.

28 stycznia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raporty okresowe w roku obrotowym 2011 będą przekazywane w następujących terminach:

Raport bieżący 2/2011 – Zawarcie umowy istotnej

21 stycznia 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 r. zawarł z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowę na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych oraz elewacji z płyt kompozytowych.

Nowa strona internetowa

12 stycznia 2011

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej ALKAL S.A.

Raport bieżący 1/2011 – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

1 stycznia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o rezygnacji pana Piotra Białowąsa z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Białowąs wskazał, że wyłącznym powodem rezygnacji jest obowiązująca w spółce INVESTcon GROUP S.A. uchwała Rady Nadzorczej w sprawie określenia zasad uczestnictwa osób zarządzających Spółką w organach spółek publicznych. Zgodnie z ww. uchwałą, osoby zarządzające spółką INVESTcon GROUP S.A. powinny złożyć rezygnację z członkostwa w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW lub NewConnect.

repliki zegarków rolex