ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 9/2011 – Zmiany funkcji Członków Rady Nadzorczej

23 lutego 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, iż w dniu 23 lutego 2011 r. pan Adam Żmurkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALKAL S.A. z uwagi na podjęcie nowych obowiązków służbowych. Pan Adam Żmurkiewicz pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej ALKAL S.A.
Z uwagi na konieczność realizacji obowiązków statutowych, w dniu 23 lutego br. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru pana Jana Piotra Bednarskiego, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ALKAL S.A.

Raport bieżący 8/2011 – Zawarcie umowy istotnej

16 lutego 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16 lutego 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych.

Raport okresowy 7/2011 – za IV kwartał 2010 r.

14 lutego 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za IV kwartał 2010 r.

Raport bieżący 6/2011 – Zawarcie umowy istotnej

14 lutego 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 14 lutego 2011 r. zawarł umowy nabycia nieruchomości (gruntów) położonych w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, o łącznej powierzchni 4,82 ha za cenę 550.000 zł.

Raport bieżący 5/2011 – Zawarcie umowy istotnej

10 lutego 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 9 lutego 2011 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem fasad aluminiowo-szklanych oraz elewacji z płyt kompozytowych.

repliki zegarków rolex