ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 10/2011 – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

31 marca 2011

Zarząd spółki ALKAL S.A. informuje, iż w dniu 31.03.2011 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 531 232,50 zł do kwoty 554 762,00 zł, wynikające z emisji 235 295 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

repliki zegarków rolex