ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 14/2011 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 maja 2011 r. wraz z projektami uchwał.

9 kwietnia 2011

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 maja 2011 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport okresowy 13/2011 – Raport roczny za rok obrotowy 2010

9 kwietnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2010.

Raport bieżący 12/2011 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego

7 kwietnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport roczny za 2010 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 8 kwietnia 2011 r.

Raport bieżący 11/2011 – Zawarcie umowy istotnej

5 kwietnia 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 4 kwietnia 2011 r. zawarł z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowę na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem przeciwpożarowych ścianek aluminiowo-szklanych.

repliki zegarków rolex