ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 22/2011 – Prognoza wyników finansowych na lata 2011-2012

15 czerwca 2011

W związku z przyjęciem Programu Inwestycyjnego na lata 2011-2012, Spółka przygotowała prognozę wyników finansowych na lata 2011-2012 w sposób zapewniający porównywalność z wynikami z lat poprzednich.

Przy konstruowaniu prognozy na 2011 rok Emitent uwzględnił pozyskane kontrakty.

Raport bieżący 21/2011 – Program Inwestycyjny Spółki na lata 2011-2012

15 czerwca 2011

Zarząd Spółki przyjął strategię rozwoju Spółki na lata 2011-2012 która przewiduje dalszy rozwój kompetencji w obszarze stolarki aluminiowej oraz umacnianie pozycji na rynku krajowym i zagranicznym w oparciu o rozwój organiczny.

repliki zegarków rolex