ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 25/2011 – Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

30 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje, ze raport okresowy za II kwartał 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 16 sierpnia 2011 r., zostanie opublikowany w dniu 2 sierpnia 2011 r.

Raport bieżący nr 24/2011 – Szacunkowe przychody ze sprzedaży ALKAL S.A. za II kwartał i I półrocze 2011 roku

26 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. publikuje szacunkowe dane na temat przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Spółkę w II kwartale 2011 r. oraz po I półroczu 2011 r. W celu zapewnienia porównywalności danych w raporcie uwzględniono dane za analogiczne okresy roku obrotowego 2010.

Raport bieżący 23/2011 – Otwarcie przedstawicielstwa ALKAL S.A. we Wrocławiu.

21 lipca 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje o otwarciu biura projektowo-handlowego we Wrocławiu.

Budowa struktur oddziałowych na kluczowych, lokalnych rynkach inwestycyjnych jest ukierunkowana na wzmocnienie potencjału handlowego Spółki oraz nadzoru realizowanych kontraktów istotnych.
Decyzja Zarządu Spółki jest związana w pozytywną oceną koniunktury na rynku krajowym w segmencie zaawansowanych konstrukcji szklano-aluminiowych i okładzin aluminiowych oraz polityką kontroli kosztów działalności operacyjnej poprzez optymalizację poziomu usług obcych.

repliki zegarków rolex