ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 28/2011 – Zawarcie umowy istotnej

15 sierpnia 2011

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 sierpnia 2011 r. zawarł umowę nabycia nieruchomości niezabudowanych o przeznaczeniu inwestycyjnym, położonych w miejscowości Opatówek, gmina Opatówek, powiat kaliski, o łącznej powierzchni 2,76 ha za cenę 1.010.000 zł netto.
Nieruchomość zlokalizowana jest na działce graniczącej z nieruchomością o powierzchni 4,82 ha o nabyciu której Spółka informowała w dniu 14 lutego br. (RB 6/2011).

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2011 r.

3 sierpnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. informuje iż w wyniku omyłki pisarskiej w Raporcie Okresowym 26/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r. , na str. 3 Raportu w Tabeli 2 Wybrane dane finansowe , błędnie określono wartość księgową na akcję oraz rozwodnioną wartość księgową, za okres objęty raportem.

Raport okresowy za II kwartał 2011 r.

3 sierpnia 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za II kwartał 2011 r.

repliki zegarków rolex