ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za III kwartał 2011 r.

15 listopada 2011

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za III kwartał 2011 r.

Raport bieżący 31/2011 – Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o istotnej wartości

2 listopada 2011

Zarząd Spółki informuje, że powziął informację o ustanowieniu na rzecz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Kalisz, zastawów rejestrowych na łączną kwotę 1.100.000 złotych. Zastawy rejestrowe zostały ustanowione na maszynach i urządzeniach oraz zapasach Spółki dla zabezpieczenia spłaty zobowiązań kredytowych Spółki wynikających z zawarcia umów kredytowych o wartości poniżej poziomu istotności umowy.

repliki zegarków rolex