ralph lauren paint

Aktualności

Korekta raportu nr 15/2012 – Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

14 listopada 2012

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za trzeci kwartał 2012 o nr 15/2012 z dnia 14.11.2012 r., wyłącznie na stronie tytułowej raportu błędnie opisano pozycje tytułowe.

Raport Okresowy za III kwartał 2012 r.

14 listopada 2012

Zarząd ALKAL S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2012 r.

ALKAL_Raport_kwartalny_3Q2012

14 listopada 2012

Zarząd ALKAL S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2012 r.

Raport Okresowy za II kwartał 2012 r.

15 sierpnia 2012

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za II kwartał 2012 r.

Raport bieżący 12/2012 – Zawarcie umowy istotnej

6 sierpnia 2012

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 06.08.2012 powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Raport bieżący 11/2012 – Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu nowej kadencji. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki zostali powołani:

Raport bieżacy 10/2012 – Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostały podjęte uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na mocy uchwał ZWZA do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

Raport bieżący 9/2012 – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 r.

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Raport roczny za rok obrotowy 2011

13 czerwca 2012

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2011.

Raport bieżacy 7/2012 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

5 czerwca 2012

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raport roczny za 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 13 czerwca 2012 r.

repliki zegarków rolex