ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy 6/2012 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 r. wraz z projektami uchwał.

31 maja 2012

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport Okresowy za I kwartał 2012 r.

16 maja 2012

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu Raport Okresowy za I kwartał 2012 r.

Raport bieżący 4/2012 – Korekta prognozy wyników finansowych na 2012 r.

16 maja 2012

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z brakiem realizacji kluczowego założenia prognozy wyników finansowych na 2012 r., przedstawionej w raporcie bieżącym nr 22/2011, dotyczącego pozyskania środków finansowych z emisji akcji w celu budowy nowego zakładu produkcyjnego, dokonuje korekty prognozy wyników finansowych na 2012 r.

Raport bieżący 3/2012 – Korekta Programu Inwestycyjnego na 2012 r.

16 maja 2012

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z brakiem realizacji kluczowego założenia programu inwestycyjnego na 2012 r. przedstawionego w raporcie bieżącym nr 21/2011, dotyczącego pozyskania środków finansowych z prywatnej emisji akcji do finansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego, dokonuje korekty Programu Inwestycyjnego na 2012 r.

repliki zegarków rolex