ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący 11/2012 – Powołanie osób zarządzających na nową kadencję

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w przedmiocie powołania Członków Zarządu nowej kadencji. Na mocy uchwał Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki zostali powołani:

Raport bieżacy 10/2012 – Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję.

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostały podjęte uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na mocy uchwał ZWZA do Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani:

Raport bieżący 9/2012 – Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 28 czerwca 2012 r.

28 czerwca 2012

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 28.06.2012 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Raport roczny za rok obrotowy 2011

13 czerwca 2012

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2011.

Raport bieżacy 7/2012 – Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2011 r.

5 czerwca 2012

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że raport roczny za 2011 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 15 czerwca 2012 r., zostanie opublikowany w dniu 13 czerwca 2012 r.

repliki zegarków rolex