ralph lauren paint

Aktualności

Korekta raportu nr 15/2012 – Raport okresowy za III kwartał 2012 r.

14 listopada 2012

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w raporcie okresowym za trzeci kwartał 2012 o nr 15/2012 z dnia 14.11.2012 r., wyłącznie na stronie tytułowej raportu błędnie opisano pozycje tytułowe.

Raport Okresowy za III kwartał 2012 r.

14 listopada 2012

Zarząd ALKAL S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2012 r.

ALKAL_Raport_kwartalny_3Q2012

14 listopada 2012

Zarząd ALKAL S.A. przedstawia raport okresowy za III kwartał 2012 r.

repliki zegarków rolex