ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

28 listopada 2013

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

14 listopada 2013

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Raport bieżący 4/2013 – ALKAL SA zawiadomienie o zmianie udziału w głosach

30 października 2013

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od spółki INVESTcon GROUP S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.

Raport okresowy za II kwartał 2013 r.

14 sierpnia 2013

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2013 r.

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 27.06.2013 r.

2 lipca 2013

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2013 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

31 maja 2013

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport roczny za rok obrotowy 2012

30 maja 2013

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2012.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r.

20 maja 2013

Zarząd ALKAL S.A., informuje że raport roczny za 2012 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 22 maja 2013 r., zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2013 r.

Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

15 maja 2013

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 r.

Zawarcie umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

12 marca 2013

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.03.2013 powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

repliki zegarków rolex