ralph lauren paint

Aktualności

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

19 lutego 2013

Zarząd ALKAL S.A. przekazuję skorygowaną informację , o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013.

Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

15 lutego 2013

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

Korekta prognozy wyników finansowych

12 lutego 2013

Zarząd ALKAL S.A. informuje, że w związku z wydłużeniem okresu realizacji części zadania inwestycyjnego związanego z produkcją i montażem fasad szklano-aluminiowych oraz wzrostem kosztów realizacji tego zadania, pojął decyzję o korekcie jednej pozycji prognozy wyników finansowych na 2012 r. dotyczącej prognozowanego zysku z działalności operacyjnej za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., przedstawionej w raporcie bieżącym nr 4/2012 w dniu 15 maja 2012 r.

repliki zegarków rolex