ralph lauren paint

Aktualności

Zawarcie umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

12 marca 2013

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 12.03.2013 powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na realizację prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej w Niemczech.

repliki zegarków rolex