ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. wraz z projektami uchwał

31 maja 2013

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.06.2013 r. o godz.10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport roczny za rok obrotowy 2012

30 maja 2013

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2012.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2012 r.

20 maja 2013

Zarząd ALKAL S.A., informuje że raport roczny za 2012 r., którego pierwotny termin przekazania do publicznej wiadomości został określony na 22 maja 2013 r., zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2013 r.

Raport okresowy za I kwartał 2013 r.

15 maja 2013

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2013 r.

repliki zegarków rolex