ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. wraz z projektami uchwał

28 listopada 2013

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 grudnia 2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

14 listopada 2013

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 r.

repliki zegarków rolex