ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za III kwartał 2014 r.

14 listopada 2014

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za III kwartał 2014 r. 

ALKAL SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

15 października 2014

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym”.

Raport Bieżący nr 16/2014

8 października 2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1106/2014 z dnia 6 października 2014 r. postanowił:

Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

3 października 2014

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.

Raport bieżący – Zawarcie umowy istotnej

21 sierpnia 2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20.08.2014 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją
i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

14 sierpnia 2014

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2014 r. 

Raport bieżący – Zawarcie umowy istotnej

11 lipca 2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11.07.2014 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją
i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

27 czerwca 2014

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza powołała z dniem 27 czerwca 2014 r. w skład Zarządu Spółki nowej kadencji następujące osoby:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r.

27 czerwca 2014

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 r.

Zamierzone zmiany w statucie.

16 czerwca 2014

Zarząd Spółki Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany statutu spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. 

repliki zegarków rolex