ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący ESPI 1/2014

3 stycznia 2014

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 30.12.2013 r.

3 stycznia 2014

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.12.2013 r.

repliki zegarków rolex