ralph lauren paint

Aktualności

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 w siedzibie Spółki.

30 maja 2014

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport roczny za rok obrotowy 2013

30 maja 2014

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2013 r.

Raport okresowy za I kw. 2014 r.

15 maja 2014

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

repliki zegarków rolex