ralph lauren paint

Aktualności

Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

27 czerwca 2014

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2014 r. uchwałą nr 1 Rada Nadzorcza powołała z dniem 27 czerwca 2014 r. w skład Zarządu Spółki nowej kadencji następujące osoby:

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2014 r.

27 czerwca 2014

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2014 r.

Zamierzone zmiany w statucie.

16 czerwca 2014

Zarząd Spółki Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 27 czerwca 2014 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany statutu spółki. Z tego powodu w załączeniu znajdują się obecnie obowiązujące postanowienia statutu oraz treść proponowanych zmian. 

repliki zegarków rolex