ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący – Zawarcie umowy istotnej

11 lipca 2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 11.07.2014 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją
i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.

repliki zegarków rolex