ralph lauren paint

Aktualności

Raport bieżący – Zawarcie umowy istotnej

21 sierpnia 2014

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20.08.2014 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją
i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

14 sierpnia 2014

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2014 r. 

repliki zegarków rolex