ralph lauren paint

Aktualności

ALKAL SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

15 października 2014

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2014 „Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym”.

Raport Bieżący nr 16/2014

8 października 2014

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1106/2014 z dnia 6 października 2014 r. postanowił:

Rejestracja zmian w statucie spółki wraz z tekstem jednolitym

3 października 2014

Zarząd Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.

repliki zegarków rolex