ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za III kwartał 2015 roku.

17 listopada 2015

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

22 września 2015

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że w dniu 21.09.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Przemysława Mikusińskiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu przez niego akcji Alkal S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

14 sierpnia 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za II kwartał 2015 r.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r.

1 lipca 2015

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. wraz z projektami uchwał

3 czerwca 2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport roczny za rok 2014.

3 czerwca 2015

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2014.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

29 maja 2015

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014 przypadał na dzień 4 czerwca 2015 r.

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

15 maja 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Zawarcie umowy istotnej.

25 marca 2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.03.2015 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych w Polsce, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej, systemowej fasady szklanej, systemowej elewacji wentylowanej Alucobond, systemowych żaluzji stałych, zadaszeń i daszków szklanych.

Wynagrodzenie Spółki (Podwykonawcy) za realizację prac objętych umową określono na 7.900.000,00 zł netto.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

16 lutego 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za IV kwartał 2014 r.

repliki zegarków rolex