ralph lauren paint

Aktualności

Zawarcie umowy istotnej.

25 marca 2015

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 25.03.2015 r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych w Polsce, umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej, systemowej fasady szklanej, systemowej elewacji wentylowanej Alucobond, systemowych żaluzji stałych, zadaszeń i daszków szklanych.

Wynagrodzenie Spółki (Podwykonawcy) za realizację prac objętych umową określono na 7.900.000,00 zł netto.

repliki zegarków rolex