ralph lauren paint

Aktualności

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

29 maja 2015

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014. Zgodnie z raportem bieżącym EBI Spółki nr 1/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku termin publikacji raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2014 przypadał na dzień 4 czerwca 2015 r.

Raport okresowy za I kwartał 2015 r.

15 maja 2015

Zarząd spółki Alkal S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

repliki zegarków rolex