ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. wraz z projektami uchwał

3 czerwca 2015

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2015 r. o godz. 12:30 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

Raport roczny za rok 2014.

3 czerwca 2015

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2014.

repliki zegarków rolex