ralph lauren paint

Aktualności

Zawiadomienie o transakcjach osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych

22 września 2015

Zarząd Spółki Alkal S.A. informuje, że w dniu 21.09.2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Przemysława Mikusińskiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta, o nabyciu przez niego akcji Alkal S.A.

repliki zegarków rolex