ralph lauren paint

Aktualności

4/2016 – Zawarcie umowy istotnej.

31 marca 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 30 marca 2016 roku otrzymał podpisaną z mBank S.A. umowę o kredyt obrotowy z przeznaczeniem na prefinansowanie realizowanego przez Spółkę kontraktu. W ramach ww. umowy , Bank udzielił Spółce kredytu na kwotę 2,2 mln zł na okres do dnia 31.10.2016 r.

Autoryzowany Doradca NewConnect

11 marca 2016

Zapytanie ofertowe Emitenta na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect

repliki zegarków rolex