ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

13 kwietnia 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.

repliki zegarków rolex