ralph lauren paint

Aktualności

Zawarcie umowy istotnej

20 maja 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 maja 2016r. powziął informację o zawarciu z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych umowy na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem okien i drzwi aluminiowych, fasad aluminiowo-szklanych oraz okładzin z płyt kompozytowych.

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

16 maja 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2016 roku. 

Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej

11 maja 2016

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 10 maja 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Agnieszkę Bednarską. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Adam Bochyński.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 maja 2016 r.

11 maja 2016

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał

6 maja 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania NWZA.

repliki zegarków rolex