ralph lauren paint

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2016 r. wraz z projektami uchwał

23 sierpnia 2016

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.09.2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 12 w Opatówku. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2016

19 sierpnia 2016

Zarząd Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. opublikowanego w systemie EBI raportem nr 22/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

17 sierpnia 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2016 roku

11 sierpnia 2016

Zarząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2016 roku opublikowanego w dniu 16.05.2016 r. raportem EBI nr 9/2016.

Nałożenie kary pieniężnej przez Giełdę Papierów Wartościowych

11 sierpnia 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 796/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 sierpnia 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych nałożył na spółkę ALKAL S.A. karę pieniężną w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

repliki zegarków rolex