ralph lauren paint

Aktualności

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2016 r.

20 października 2016

Zarząd spółki Alkal S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zostało zwołane na dzień 19 listopada 2016 roku zostało otwarte, jednak po podjęciu uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zgromadzenie nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż nie było władne do podejmowania wiążących uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum.

Uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 r. – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

13 października 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. z siedzibą w Opatówku (dalej „Emitent”) przekazuje uzupełnienie raportu EBI nr 30/2016 z dnia 26 września 2016 o życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta Pana Piotra Białowąsa oraz Pana Adama Żmurkiewicza, w zakresie zgodnym z § 10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

repliki zegarków rolex