ralph lauren paint

Aktualności

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

10 listopada 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 10 listopada 2016 r. powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Białowąsa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

8 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2016 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany 10 listopada 2016 r.

repliki zegarków rolex