ralph lauren paint

Aktualności

Zawarcie umowy istotnej

16 grudnia 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16.12.2016 r. podjął decyzję o zawarciu umowy z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Alkal S.A.

8 grudnia 2016

Zarząd Alkal S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z Kancelarią Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, reprezentowaną przez Krystynę Szewczyk. 

repliki zegarków rolex