ralph lauren paint

Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

24 marca 2017

arząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 23 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2017 r.

24 marca 2017

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2017 r.

repliki zegarków rolex