ralph lauren paint

Aktualności

Rezygnacja Prezesa Zarządu

30 kwietnia 2017

Zarząd Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (Emitent) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku Pan Radosław Lipiec złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 30 kwietnia 2017 roku. Rezygnacja została umotywowana powodami zdrowotnymi.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

22 kwietnia 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 22 kwietnia 2017r. powziął informację o rezygnacji Pana Adama Bochyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 kwietnia 2017 r..

repliki zegarków rolex