ralph lauren paint

Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

27 czerwca 2017

Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 27 czerwca 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z dniem 26 czerwca 2017r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Machowicz.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

27 czerwca 2017

Alkal S.A. (Emitent) informuje o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 03 lipca 2017 roku o godzinie 10:00. 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

27 czerwca 2017

Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 27 czerwca 2017r. powzięła informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2017r.

repliki zegarków rolex