ralph lauren paint

Aktualności

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

21 lipca 2017
Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 21 lipca 2017 r. powzięła informację o rezygnacji Pani Pauli Lipiec-Krawczyk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2017 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

14 lipca 2017

Spółka Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3 lipca 2017

Alkal S.A. (Emitent) informuje o drugiej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 13 lipca 2017 roku o godzinie 10:00. 

repliki zegarków rolex