ralph lauren paint

Aktualności

14 listopada 2013

Raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Zarząd ALKAL SA przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2013 r.

Podstawa Prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
ALKAL_Raport_kwartalny_3Q2013.pdf rozmiar: 1438.9 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex