ralph lauren paint

Aktualności

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

21 lipca 2017
Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 21 lipca 2017 r. powzięła informację o rezygnacji Pani Pauli Lipiec-Krawczyk z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 20 lipca 2017 r.

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

14 lipca 2017

Spółka Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 13 lipca 2017 r.

Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

3 lipca 2017

Alkal S.A. (Emitent) informuje o drugiej przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 13 lipca 2017 roku o godzinie 10:00. 

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

27 czerwca 2017

Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 27 czerwca 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powzięło informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z dniem 26 czerwca 2017r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Równocześnie do Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Piotr Machowicz.

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

27 czerwca 2017

Alkal S.A. (Emitent) informuje o przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Alkal S.A. zwołanego w dniu 27 czerwca 2017 roku. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alkal S.A. nastąpi 03 lipca 2017 roku o godzinie 10:00. 

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

27 czerwca 2017

Spółka ALKAL S.A. (Emitent) informuje, że dnia 27 czerwca 2017r. powzięła informację o rezygnacji Pani Ewy Lipiec z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 26 czerwca 2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALKAL S.A. z w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

31 maja 2017

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki Alkal S.A. z siedzibą w Opatówku, działając na podstawie art. 398, art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych zwołują na dzień 27.06.2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz.12.00 w Opatówku, przy ulicy Zdrojowej 12.

Rezygnacja Prezesa Zarządu

30 kwietnia 2017

Zarząd Spółki ALKAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Opatówku (Emitent) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 roku Pan Radosław Lipiec złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Emitenta z dniem 30 kwietnia 2017 roku. Rezygnacja została umotywowana powodami zdrowotnymi.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

22 kwietnia 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 22 kwietnia 2017r. powziął informację o rezygnacji Pana Adama Bochyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 kwietnia 2017 r..

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

24 marca 2017

arząd Alkal S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż 23 marca 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

repliki zegarków rolex