ralph lauren paint

Aktualności

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2017 r.

24 marca 2017

Zarząd Alkal S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 marca 2017 r.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA wraz z projektami uchwał

24 lutego 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23.03.2017 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Opatówku przy ulicy Zdrojowej 12.

Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

14 lutego 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2016 roku.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

13 stycznia 2017

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2017 będą przekazywane w następujących terminach:

Zawarcie umowy istotnej

16 grudnia 2016

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16.12.2016 r. podjął decyzję o zawarciu umowy z podmiotem działającym na rynku inwestycji budowlanych na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej ślusarki aluminiowej.

Podpisanie umowy z Biegłym Rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Alkal S.A.

8 grudnia 2016

Zarząd Alkal S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła umowa na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 z Kancelarią Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk, reprezentowaną przez Krystynę Szewczyk. 

Raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

10 listopada 2016

Zarząd spółki ALKAL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

10 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, że dnia 10 listopada 2016 r. powziął informację o rezygnacji Pana Piotra Białowąsa z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 listopada 2016 r.

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

8 listopada 2016

Zarząd Spółki ALKAL S.A. informuje, iż raport okresowy za III kwartał 2016 roku, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na 14 listopada 2016 r., zostanie opublikowany 10 listopada 2016 r.

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2016 r.

20 października 2016

Zarząd spółki Alkal S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zostało zwołane na dzień 19 listopada 2016 roku zostało otwarte, jednak po podjęciu uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zgromadzenie nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż nie było władne do podejmowania wiążących uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum.

repliki zegarków rolex