ralph lauren paint

Aktualności

30 maja 2013

Raport roczny za rok obrotowy 2012

Zarząd ALKAL S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2012.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki:
ALKAL raport roczny 2012.pdf rozmiar: 4803.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
Przemysław Mikusiński – Wiceprezes Zarządu

repliki zegarków rolex