ralph lauren paint

Aktualności

20 października 2016

Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 listopada 2016 r.

Zarząd spółki Alkal S.A. (Emitent) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zostało zwołane na dzień 19 listopada 2016 roku zostało otwarte, jednak po podjęciu uchwały porządkowej w sprawie wyboru Przewodniczącego, Zgromadzenie nie mogło podjąć uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż nie było władne do podejmowania wiążących uchwał z uwagi na brak wymaganego kworum.

Przewodniczący, mając na uwadze art. 431 par. 3a Kodeksu spółek handlowych, oświadczył, że Zgromadzenie zwołane w celu podwyższenia kapitału zakładowego nie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał postawionych na porządku obrad. Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu treść Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy które odbyło się w dniu 19.10.2016 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6a-7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex