ralph lauren paint

Aktualności

1 lipca 2016

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że z powodu trudności technicznych z połączeniem z systemem EBI występujących w dniu wczorajszym Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie publikacji raportu rocznego do końca dnia 30.06.2016r.. Trudności techniczne połączenia z systemem EBI, jak również ze stroną internetową NewConnect oraz GPW występowały również w godzinach popołudniowych wczorajszego dnia.

Spółka opublikowała powyższy raport roczny zaledwie 12 minut po północy kończącej dzień 30.06.2016r., czyli już w dniu 01.07.2016r.. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
  • Przemysław Mikusiński – Vice Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex