ralph lauren paint

Aktualności

2 czerwca 2016

Informacja zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect”.

Zarząd Spółki Alkal S.A., działając zgodnie z pkt. 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” informuje, że w wyniku przeoczenia Spółka incydentalnie naruszyła obowiązek informacyjny w zakresie terminowego przekazania raportu bieżącego dotyczącego przesunięcia terminu publikacji raportu rocznego.

Spółka opublikowała powyższy raport bieżący dzisiaj, tj. z jednodniowym opóźnieniem. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby taka sytuacja nie wystąpiła w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika do Uchwały Zarządu GPW nr 293/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Radosław Lipiec – Prezes Zarządu
repliki zegarków rolex